Ana içeriğe atla

Göç Çalışmaları Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı

21. yüzyılın başından itibaren farklı nedenlerle göç ve insan hareketliliğinde bir artış olmuştur. Neo-liberal yapısal uyum politikaları, küreselleşme, küresel işgücü piyasasında esneklik, yoksulluk, silahlı çatışmalar ve son olarak dini, etnik ve kültürel ayrımcılık, göçü farklı toplumsal tabakalar için ya bir zorunluluk ya da bir fırsat haline getirdi. Bu arada göç yaygın bir olgu haline geldi, coğrafi olarak yayıldı ve artık dünya ülkelerinin çoğu alan ülke, gönderen ülke, geçiş ülkesi veya aynı anda üçü olarak karşımıza çıkıyor.

TED Üniversitesi Göç Araştırmaları lisansüstü programının amacı (tezli veya tezsiz) Türkiye'deki göç hareketleri, göçün yönetimi ve göçmenlerin entegrasyonu konularında uygulamalı ve akademik bilgi vermek ve tüm bunlara paralel olarak uzman ve akademisyenler bu bilgiyle donatılmışlardır. Programımızdan mezun olan mezunlar, göç konusu ile ilgilenen üniversitelerde eğitim alabilmekte ve kamu kurumlarında, uluslararası kuruluşlarda ve son olarak da bu alanda etkisini giderek artıran sivil toplum kuruluşlarında görev alabilmektedir.