Ana içeriğe atla

Kayıt İşlemleri

ÖNEMLİ

 • Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır. İlan edilen süre içinde kaydını yaptırmayanlar programa kayıt haklarını kaybeder.
 • Tezsiz yüksek lisans programları dışında aynı anda birden fazla lisansüstü programına kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Eş zamanlı olarak birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıran ve beyan etmeyen öğrencinin bu durumunun tespiti halinde programla ilişiği kesilir.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt dilekçesi için (tıklayınız)

 1. Lisans Diplomasının onaylı kopyası veya e-devlet üzerinden alınmış mezun belgesi
 2. Transkript-Not Çizelgesi Resmi kopya (ıslak imzalı, mühürlü, kapalı zarf) veya e-devlet üzerinden alınmış transcript  
 3. ALES Belgesi
 4. İngilizce Yeterlik Belgesi
 5. Öğrenim ücreti dekontu 
 6. 1 adet vesikalık  fotoğraf 
 7. TEDU Hesap Tanımlama Formu (tıklayınız)

 

KAYIT İŞLEMLERİ

 • Akademik Takvim için (tıklayınız)
 • Kayıt evraklarının teslimi için öğrenciler kampüse gelecek ve kayıtları Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.
 • TEDU kullanıcı hesapları Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü tarafından kayıt dilekçesinde belirtilen e-posta adreslerine gönderilecektir.