Ana içeriğe atla

Kayıt işlemleri

ÖNEMLİ

 • Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır. İlan edilen süre içinde kaydını yaptırmayanlar programa kayıt haklarını kaybeder.
 • Tezsiz yüksek lisans programları dışında aynı anda birden fazla lisansüstü programına kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Eş zamanlı olarak birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıran ve beyan etmeyen öğrencinin bu durumunun tespiti halinde programla ilişiği kesilir.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt dilekçesi (tıklayınız)

 1. Başvuru sırasında mezun adayı olan ve öğrenci belgesi sunan adaylar için Lisans Diplomasının onaylı kopyası
 2. Transkript-Not Çizelgesi Resmi kopya (ıslak imzalı, mühürlü, kapalı zarf) veya e-devlet üzerinden alınmış transcript  
 3. İngilizce Yeterlik Belgesi
 4. Öğrenim ücreti dekontu 
 5. 1 adet vesikalık  fotoğraf 
 6. Kurumsal Kullanıcı Hesap Tanımlama Formu (tıklayınız)

 

KAYIT İŞLEMLERİ

 • Akademik Takvim için (tıklayınız)
 • Kayıt evraklarının teslimi için öğrenciler kampüse gelecek ve kayıtları Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından XX-XX XXXX 202X  tarihleri arasında  gerçekleştirilecektir.
 • TEDU kullanıcı hesapları Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü tarafından kayıt dilekçesinde belirtilen e-posta adreslerine gönderilecektir.
 • Akademik danışmanlar ilgili Enstitü Sekreterinden (serkan.karaca@tedu.edu.tr) öğrenilecektir. Öğrenci, danışmanı ile görüştükten sonra, My TEDÜ Portal üzerinden ders kaydını yapacaktır.
 • Öğrenciler TEDÜ Kimlik Kartlarını xx-xx xxx 202x tarihleri arasında DenizBank Cebeci/Ankara Şubesi'nden teslim alabilirler.
 • Toplum sağlığını korumak, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini yürütmek, maruz kalma riskini azaltmak ve Üniversitemizdeki aşılanma oranının mevcut durumunu tespit etmek amacıyla oluşturulan Sağlık Bilgi Formu MyTEDU portale giriş yaparak doldurulacaktır. Sağlık Bilgi Formu için (tıklayınız).
 • HES Kodunuzun geçerlilik tarihini kontrol ediniz. (en az 6 ay geçerli olması gerekir). HES Kodunuzu, aralarında “-" işareti olmadan, BÜYÜK harfle ve 10 haneli olacak şekilde yazarak sağlık bilgi formunu doldurunuz.

            Örnek : 1A2B345678