Ana içeriğe atla

İngiliz Dili Eğitimi Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri doğrultusunda tüm dünyada giderek daha fazla önem kazanan yüksek lisans programlarının önemi de giderek artmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "2023 Eğitim Vizyon Belgesi"nde de belirtildiği üzere, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversitelerle işbirlikleri kurulması ve lisansüstü eğitim alarak yüksek lisans yapmalarına olanak sağlanması vurgulanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her düzeydeki okullarda İngilizce dersi veren öğretmenlere yönelik bilgilerle donatılan bu program, alanlarıyla ilgili gelişmeleri takip ederek meslektaşları ile deneyimlerini paylaşabilir, güncel öğretim yöntemlerini ve araştırmaları öğrenebilir ve doğrudan kendi derslerinde kullanırlar.