Ana içeriğe atla

Kayıt için Adımlar

Önemli

 • Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıtları Akademik Takvim'de ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Belirtilen süreler içinde kaydını tamamlamayan öğrenciler programa kayıt hakkını kaybeder.
 • Tezsiz yüksek lisans programları hariç, öğrenci aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıramaz ve devam edemez. Aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıran ve bunu beyan etmeyen öğrencinin tespiti halinde programla ilişiği kesilir.

 

Belgeler

 • Başvurunuz kabul edildikten sonra aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekmektedir:

         Kayıt Dilekçesi

         Lisans diplomasının onaylı kopyası (veya bir lisans programını tamamlamaya yakın öğrenciler için öğrenci sertifikası)

         Transkriptin resmi ve imzalı kapalı zarf içinde kopyası veya e-Devlet Kapısı'ndan alınan transkript

         İngilizce yeterlilik belgesi

         Öğrenim ücreti makbuzu

         1 Vesikalık Fotoğraf

 

Prosedürler

       Öğrencilerin kayıt yaptırmak için bu kayıt belgelerini Akademik Takvim'de belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Buraya tıklayın)

       TEDÜ kullanıcı hesap bilgileri, öğrencilerin kayıt dilekçelerinde belirtmiş oldukları e-posta adreslerine Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gönderilecektir.

       TEDU kullanıcı hesaplarınızı etkinleştirin.

       Öğrenim ve varsa ücretlerinizi Akademik Takvimde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödeyin. Mali İşler Daire Başkanlığı'nı ziyaret edebilirsiniz. Her programa özel ödeme miktarı hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

       Öğrenci İşlerinden bir öğrenci kimlik (ID) kartı alın.

       Derslere kaydolun. Mevcut derslerin bir listesi MyTEDU Portalında "Açılan Dersler" başlığı altında mevcuttur.