Ana içeriğe atla

Uygulamalı Veri Bilimi Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı

2000'li yılların başından itibaren büyük bir hızla tanınmaya başlayan ve amacı istatistiğin uygulama alanını genişletmek olan veri bilimi kavramı, son yıllarda yüzyılın en çok ihtiyaç duyulan meslek dallarından biri haline gelmiştir. Veriler, henüz tam olarak anlaşılamayan mekanizmaları aydınlatma görevini yerine getirmekte veya trend analizinde önemli bir araç olarak hareket etmektedir. Özellikle güçlü bir deney tasarımıyla birlikte sosyal bilimlerde nesneler/kavramlar arasındaki ilişki ve etkileşimlerin ortaya çıkmasında temel etkendir; doğa bilimlerindeki deneylerin sonuçlarının şeklini alarak bir hipotez oluşturulmasında; risk değerlendirmesinde, geleceğe ilişkin öngörünün oluşturulmasında, sanayi/finans/pazarlama sektörlerinde izlenen politikalar sonucunda ortaya çıkan sonuçların ölçülerek neden-sonuç ilişkisindeki mekanizmaların anlaşılması.

Verilerin öneminin anlaşılması ile birlikte veri toplanması, iş planlaması, politika oluşturma, öngörünün gerçekleştirilmesi, mevcut durumun anlaşılması ve açıklanması amaçlarıyla çoğu sektör için vazgeçilmez bir kaynak sunmaktadır. Mevcut kaynağın optimum kullanımı ise istatistiksel ve matematiksel yöntemlerin zenginliğine ve çıkarım gücüne bağlıdır. Çözülecek problemin çözüme ulaşmasını sağlayacak deneyin tasarımı, verilerin kaynağı belirtilerek oluşturulması ve model parametrelerinin istatistiksel yöntemlerle hesaplanması, yukarıda bahsedilenlerin uygunluğuna ilişkin hesaplamaların yapılabilmesi Modelin büyüklüğüne bağlı olarak verilerin derlenmesi, hesaplama aşamalarında bilgisayar kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle veri analizi alanı, somut problemlerin çözümü için istatistik ve bilgisayar bilimlerinin harmanlanmasını gerektirir.