Ana içeriğe atla

Başvuru Koşulları

Burs başvurusunda bulunmak isteyen adayların aşağıda belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir;

Öğrenim ve Yurt Bursları

  • En az 2.40/4.00 lisans mezuniyet not ortalaması

Başarı Bursu

  • En az 3.80/4.00 GNO ve her yarıyılda en az 9 kredi alınması

Başarı / Yurt / Öğrenim Ücreti / Kısmi Zamanlı Çalışma Bursları

  • Başvurulan programın ilgili puan türünde en az standart ALES puanı (ÖSYS - Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) 70.00. (Yurt dışından gelen adaylar ALES yerine eşdeğer uluslararası GMAT veya GRE puanları sunabilirler.)

Çalışan Bursu

  • Üniversitede en az üç yıl tam zamanlı istihdam

TED Üniversitesi Mezun Bursu

  • TED Üniversitesi diploması veya mezuniyet belgesi

TED Okulları Mezun Bursu

  • TED Okullarından alınan lise diplomasının aslı veya onaylı örneği

 

ÖNEMLİ

  • Program Alanları, burs başvurusunda bulunacak adaylarla ilgili olarak, yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlamak ve bu koşulları daha önce web sitesinde ilan etmek kaydıyla, yürüttükleri programlar için ek kriterler belirleyebilir veya mevcut kriterlerden daha yüksek seviyeler isteyebilir.

 

  • Uygun bulunan öğrencilere verilecek burslar, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ve ardından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından ilgili Program Alan Başkanlığı ile görüşülerek karara bağlanır.