Ana içeriğe atla

Kentsel Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı

TED Üniversitesi, Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı 2 yıllık ingilizce-tezli bir programdır. Programın birinci yılı tasarım stüdyosu ve stüdyo ile bütünleşik derslerden oluşmaktadır. Bütünleşik bu kurgunun kentsel tasarım alanında kuramsal, teknik ve entellektüel bir kapasite geliştirmesi hedeflenmektedir. Programın ikinci yılında öğrencilerden danışmanları gözetiminde yüksek lisans tezi üzerinde çalışmaları beklenmektedir. Programın temel amacı kentsel tasarım alanında kuramla pratiği geçişken kılmak, yenilikçi tasarım araştırmaları ve projeler üretmek ve de uygulama ile bilimsel alan arasındaki bağları güçlendirmektir. Stüdyo çalışmalarında tartışılan konuların ve tasarım araştırmalarının tez çalışmalarına bilgi temeli oluşturması amaçlanmaktadır. Kentin üst, orta ve alt ölçeklerindeki biçimlenme, kimlik ve eylem yapılarını oluşturabilecek kavramsal çerçevelerin, yenilikçi tasarım dillerinin ve yaratıcı tekniklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Program “tasarım yoluyla araştırma” ve “araştırma yoluyla tasarım” yaklaşımlarını eş düzeyde ve bir arada ele alır. İçerik ve sunumun etkileşim içinde yaratıcı temsil biçimleri üzerinden geliştirilmesini amaçlar. Zaman-mekân odaklı yaklaşımla, geçmiş ve geleceği süreklilik içinde algılayıp değerlendirirken, kenti ve mekânı da çoklu ölçeklerde ve çok katmanlı biçimde, bileşenleriyle birlikte ele alan bir bakış açısı oluşturmak, program açısından temeldir. Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı, konuya ilgi duyan farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin daha ileri düzeylerde kendilerini geliştirmesini hedeflemektedir. Stüdyo çalışmaları seminerler, çalıştaylar, saha gezileri ve sergilerle desteklenmekte; uluslararası nitelikte öğrenciler için yaratıcı bir çalışma ortamı sunulmaktadır. TED Üniversitesi, Kentsel Tasarım Yüksek Lisans programı öncelikle aşağıdaki bölümlerin öğrencilerine açıktır: Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık Peyzaj Mimarlığı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Endüstriyel Tasarım Daha farklı disiplinlerden başvuran öğrenciler (mühendislik, sosyoloji, psikoloji vb.) programın şartlarını sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler ve programa başlamadan önce bilimsel hazırlık eğitimi alırlar.