Ana içeriğe atla

Mimari Tasarım Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bilgiye erişim ve veriye dayalı tasarım pratikleri ışığında mimarlık pratiği değişime uğradı ve bu da araştırma ile bütünleşik belirli bir tasarım sürecinin tanımlanmasını beraberinde getirdi; yani tasarım yoluyla araştırma. Tasarımı bir araştırma nesnesi olmaktan çok bir araştırma alanı olarak öne çıkaran yaklaşım, mimaride bilgi üretim süreçlerini dönüştürmektedir. Araştırma ile tasarım; mimarlık eğitiminde bir yöntem olarak, araştırma, bilgi ve üretim teknolojilerindeki gelişmeler, küresel ve yerel ölçekteki krizler, sosyo-kültürel ve politik süreçler hakkında farkındalık yaratmaya çağrıda bulunur. Amaç, düşünmekten, üretmekten ve fikirleri tasarımla dönüştürmekten beslenen eleştirel yorumların ve entelektüel değerlendirmelerin geliştirilmesidir.

TEDÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans programı, araştırma ve uygulamanın mimari tasarımın ayrılmaz bir parçası olarak görüldüğü, entelektüel, metodolojik ve eleştirel süreçlere dayalı bir öğrenme ortamı sunar. Tasarım yoluyla araştırma için gerekli araçları sağlayan bu ortam, mimarlık uygulamaları için eleştirel ve düşünsel zemini güçlendirmekte ve öğrencilerin mimarlık ve inşa edilen alanda fark yaratan yenilikçi araştırma ve projeler üretmeleri için gerekli araştırma ve üretim ortamını sunmaktadır. çevre. Program, öğrencilerin gelecekteki akademik veya profesyonel kariyerlerinde kullanabilecekleri ileri ve güncel tasarım becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.