Ana içeriğe atla

Mimarlık Doktora Programı

TED Üniversitesi Mimarlık Doktora Programı, mimarlık alanında üretilen bilginin epistemolojik temellerini ve niteliğini sorgulayan, mimarlık alanına ait bilginin tanımlanmasına ve haritalanmasına katkı sağlayan bir program olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamlı çerçeve, Mimarlık alanının temel alt alanlarını (Tasarım, Eleştiri, Tarih, Koruma, Yapı Teknolojileri) geniş bir vizyonla içererek güncel kavramların, kuramların ve metotların geniş zenginliği içinde akademik niteliği yüksek araştırmalar üretmeyi amaçlamaktadır.

Mimarlık Doktora Programı TEDÜ Mimarlık Bölümü araştırma başlıkları ve projeleri ile ilişkili olarak kurgulanacak ve Yüksek Lisans Programı ile birlikte ortak bir araştırma kültürünün oluşturulması hedeflenecektir.

Yüksek Lisans Programında zorunlu ders olan Tasarım ve Araştırma Stüdyoları ‘Tasarım yoluyla Araştırma’ hedefiyle kurgulanmış ve mimari tasarım alanı içinde, araştırma ve pratiğin bütünleşik olarak ele alındığı, düşünsel, yöntemsel ve eleştirel süreçlere dayalı bir öğrenme ortamı sunmaktadır ve bu yaklaşımın Doktora Programında da sürdürülmesi hedeflenmektedir. Güncel tartışmalarda ‘Tasarım için Araştırma’ ve ‘Tasarım yoluyla Araştırma’ olarak tanımlanan ve birbirinden ayrıştırılan tasarım ve araştırma ilişkisine ait bu çalışmalar Doktora Programının kurgusunda da esas alınacak ve üretilecek araştırmalarda mimarlık alanının ve bilgisinin özgünlüğü göz önünde bulundurulacaktır.